Chăm sóc Fanpage

Web Media Social Media Marketing Chăm sóc Fanpage

Fanpage Facebook – Mạng xã hội có lượng người dùng số 1 tại Việt Nam. Nơi bạn có thể tiếp cận theo cách thân thiện với khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu và ghi nhận ý kiến đánh giá của họ. Bạn muốn gia tăng sự nhận biết thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bạn trong cộng đồng thông gia hình thức tiếp cận không mang nhiều tính quảng cáo.

Trọn gói /tháng

Silver 1tr9

Gold 3tr9

Platinum 5tr 9

Tạo ảnh Cover / Profile3612
Đăng bài lên Facebook1 bài/tuần3 bài/tuần5 bài/tuần
Share lên Twitter1 tweets/tuần3 tweets/tuần5 Tweets/tuần
Share bài lên G+1 bài/tuần3 bài/tuần5 bài/tuần
Đăng Video lên Vimeo
Tăng Like tự nhiên Fanpage Facebook50100
Chiến dịch Quảng cáo trên các Mạng xã hộiLiên hệ tư vấnLiên hệ tư vấnLiên hệ tư vấn
Tổ chức Minigame hàng tháng
Hỗ trợ Livestream hàng tuần
Khởi tạo Tài khoản Quàng cáo
Chiến dịch tăng like Fanpage
Chiến dịch tăng chuyển đổi tới Website
Quảng cáo Video trên Facebook
Quảng cáo Re-marketing bằng Facebook
Đo lường / Kiểm soát Insight trên Facebook