Social Media

Bạn muốn tạo thêm nhiều kênh thông tin mạng xã hội, nơi bạn có thể tiếp cận theo cách thân thiện với khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu và ghi nhận ý kiến đánh giá của họ.
Bạn muốn quảng bá trên các kênh nổi tiếng và độ phủ rộng như Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, diễn đàn… nhưng bạn chưa biết cách lựa chọn kênh phù hợp với dịch vụ và sản phẩm cũng như làm thế nào để tạo và thu hút nhiều “fan” kết nối với kênh truyền thông của bạn.
Bạn muốn gia tăng sự nhận biết thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bạn trong cộng đồng thông gia hình thức tiếp cận không mang nhiều tính quảng cáo.

Trọn gói

Silver 9tr9

Gold 12tr9

Platinum 18tr 9

Khoảng thời gian 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Số lượng kênhh Social 5 kênh 7 kênh > 7 (Theo yêu cầu)
Tối ưu hóa kênh 5 kênh 7 kênh > 7 (Theo yêu cầu)
Tạo ảnh Cover 3 6 12
Đăng bài lên Facebook 2 bài/tuần 5 bài/tuần 10 bài/tuần
Đăng Tweet lên Twitter 2 tweets/tuần 5 tweets/tuần 10 Tweets/tuần
Đăng bài lên LinkedIn 2 bài/tuần 5 bài/tuần 5 bài/tuần
Đăng bài lên G+ 2 bài/tuần 5 bài/tuần 10 bài/tuần
Pinterest 2 Pins/tuần 5 Pins/tuần
Đăng Video lên YouTube
Đăng Video lên Vimeo
Tăng Like Fanpage Facebook 100 200
Chiến dịch Quảng cáo trên các Mạng xã hội Liên hệ tư vấn Liên hệ tư vấn Liên hệ tư vấn
Khởi tạo Tài khoản Quàng cáo
Chiến dịch tăng like Fanpage
Chiến dịch tăng chuyển đổi tới Website
Quảng cáo Video trên Facebook
Quảng cáo Re-marketing bằng Facebook
Đo lường / Kiểm soát Insight trên Facebook