Quảng cáo Facebook

Dịch vụ Facebook Marketing tại WEB MEDIA không chỉ giúp khách hàng tiếp cận đúng đối tượng mà còn xây dựng chiến lược nội dung hiệu quả, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi giúp khách hàng đạt doanh thu tốt nhất.

Quản trị Tài khoản Quảng cáo

Quản trị hoạt động Quảng cáo Fanpage của doanh nghiệp. Tư vấn chiến lược Quảng cáo trên Fanpage

Xem chi tiết

Quản trị Nội dung Fanpage

Xây dựng kế hoạch nội dung và sản xuất nội dung cho Fanpage của doanh nghiệp

Xem chi tiết

Quản trị KOLs/HOT Fanpage

Booking, xây dựng kế hoạch nội dung và triển khai trên KOLs/Hot Profile/Influencer

Xem chi tiết

LiveSteaming / Tổ chức Event

Kịch bản, quay dựng video bán hàng, Livestreaming / Tổ chức Event trên Facebook theo yêu cầu của Doanh nghiệp

Xem chi tiết