Quảng cáo Tripadvisor

TripAdvisor ® là trang web du lịch lớn nhất thế giới, cho phép du khách lên kế hoạch và có chuyến đi hoàn hảo. TripAdvisor cung cấp dịch vụ tư vấn đáng tin cậy từ khách du lịch thực sự và rất nhiều sự lựa chọn du lịch và các tính năng lập kế hoạch với các liên kết liền mạch với công cụ đặt phòng. TripAdvisor mang nhãn hiệu các trang web làm cho cộng đồng du lịch lớn nhất thế giới, với hơn 60 triệu lượt người truy cập hàng tháng, 44 triệu thành viên thị trường, và hơn 100 triệu review nhận xét từ người đi du lịch thật tế. Các trang web hoạt động tại 30 quốc gia trên toàn thế giới. TripAdvisor cũng bao gồm TripAdvisor cho doanh nghiệp, một bộ phận dành riêng cho ngành công nghiệp du lịch cung cấp truy cập tới hàng triệu người truy cập hàng tháng của TripAdvisor.
TripAdvisor, Inc (NASDAQ: TRIP) quản lý và điều hành các trang web dưới 19 thương hiệu phương tiện truyền thông du lịch khác, và các trang web thu hút hơn 75 triệu lượt người truy cập hàng tháng .
Vì vậy đối với khách du lịch Tripadvisor là nơi:

  • Chia sẻ những kinh nghiệm về du lịch
  • Nơi chia sẻ những trải nghiệm, nhận xét về chuyến đi, khách sạn, nơi giải trỉ, nhà hàng..
  • Tạo danh sách chuyến đi
  • So sánh giá máy bay
  • Đặt phòng khách sạn

Đối với khách sạn:

  • Là nơi để cung cấp tin tức khách sạn đến với khách du lịch
  • Tạo điều kiện cho khách đặt phòng khách sạn mình
  • Lắng nghe những nhận xét của khách đã từng ở khách sạn