Quảng cáo trên Zalo

Zalo Ads là hệ thống Quảng cáo giúp các doanh nghiệp/chủ cửa hàng có thể quảng cáo sản phẩm hữu hiệu trên Zalo. Web Media tự hào là đơn vị cung cấp các dịch vụ Quảng cáo trên Zalo và góp phần cùng bạn tăng trưởng kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hãy thường xuyên theo dõi Web Media để cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất từ Zalo.

Bảng So Sánh Dịch Vụ

Định Dạng
Quảng cáo

Mục tiêu Quảng cáo

Điều kiện

Demo

Zalo Official
Account (ZOA)
Promote OA
Tăng lượt quan tâm
Đã có tài khoản Zalo OA Xem chi tiết
Website Tăng lượt truy cập website Đã có tài khoản Zalo OA và website Xem chi tiết
Sản phẩm Tăng lượt truy cập, mua sản phẩm cụ thể Đã có Zalo OA Cửa hàng
Dịch vụ và ít nhất một sản phẩm được duyệt
Xem chi tiết
Bài viết Thay thế cho landing page Đã có Zalo OA và bài viết ở chế độ hiện Xem chi tiết
Cửa hàng Giới thiệu các sản phẩm khác nhau
của cửa hàng
Đã có ZaloOA Cửa hàng
Dịch vụ, trên 5 sản phẩm được duyệt
Xem chi tiết
Quảng cáo video Giới thiệu sản phẩm một cách sinh động,
trực quan nhất. Tăng traffic cho website
Có Website Xem chi tiết
VIP Support