Web Media Quảng cáo Online Quảng cáo Google Shopping

Quảng cáo mua sắm Google Shopping là gì?

Quảng cáo Google Shopping cho phép người mua có thể tìm thấy thông tin sản phẩm của bạn ngay trên Google một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Người mua có thể Xem nhanh thông tin sản phẩm, so sánh với các sản phẩm khác và nhanh chóng đặt hàng – thanh toán tại Website của bạn.
Khi người mua gõ 1 từ nào đó về sản phẩm muốn mua lên Google Shopping, Google sẽ sử dụng các thuộc tính của sản phẩm bạn cung cấp trước đó để hiển thị trên trang tìm kiếm của người mua. Kết quả mua sắm trên Google gồm hình ảnh, giá, tên cửa hàng hoặc doanh nghiệp.

Bảng phí dịch vụ quảng cáo Google Shopping tại Web Media

Chi phí quảng cáo Ngân sách quảng cáo Phí dịch vụ quảng cáo VAT

Các dịch vụ quảng cáo khác Web Media cung cấp

Khách hàng nói về chúng tôi!

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]