Quảng cáo trên Yahoo

Web Media Quảng cáo Online Quảng cáo trên Yahoo

Yahoo là một trong những hệ thống hàng đầu thế giới về số lượng người dùng. Tại Việt Nam gần như 100% dân văn phòng, công sở đều có tài khoản YAHOO. Họ sử dụng Yahoo để chat, thảo luân, gửi email, đọc tin, làm blog……Và Yahoo Search thi luôn gắn liền với các sản phẩm đó của Yahoo. Số lượng người dùng Yahoo tại Việt Nam là một con số khổng lồ. Trên 90% trong số đó là những người có độ tuổi 18 – 45, những người có khả năng về chi tiêu. Vì thế, quảng cáo trên Yahoo Search Marketing là một phương pháp thu hút, chiếm lĩnh khách hàng có thói quen dùng Yahoo. Quảng cáo trên Yahoo còn có tính nhắm chọn được khác hàng tiềm năng. Và quan trọng là chi phí lại rất phù hợp.