Quảng cáo trên Amazon

AMAZON PRODUCT ADS – QUẢNG BÁ SẢN PHẨM TRÊN AMAZON
Bạn muốn thu hút hàng triệu khách hàng mua sắm trên Amazon biết đến sản phẩm của bạn? Bạn muốn sản phẩm của mình xuất hiện khi khách hàng có nhu cầu mua sắm mặt hàng sản phẩm tương tự? Amazon Product Ads chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn ngay cả khi hàng hoá của bạn không được đăng bán trực tiếp trên Amazon.com.

Dẫn lượng truy cập từ Amazon đến trang web của bạn thông qua sự sắp xếp của nhà quảng cáo. Tiếp cận hàng triệu khách hàng trên Amazon với các quảng cáo kết nối với sản phẩm trên trang web của bạn. Chỉ tính phí khi khách hàng “click” vào quảng cáo của bạn.