Quảng cáo Mobile

Quảng cáo Mobile – Đáp ứng mọi nhu cầu của các nhãn hàng, nhà xuất bản cũng như các nhà phát triển ứng dụng trong cùng một mạng lưới. Chúng tôi kết nối các nhãn hàng đến với hơn 1000 Publishers với Mobile traffic lên tới +600 triệu impression một tháng.

Bảng So Sánh Dịch Vụ

Định Dạng
Quảng cáo

Hệ điều hành
hỗ trợ

Mức giá(VNĐ)
(chưa VAT)

Quy chuẩn
banner

Demo

eMagazine ios/os
Android
Window Phone
35,000/CPM Banner: 640x950px
Định dạng: jpg,gif,png
Dung lượng: tối đa 80kb
Xem chi tiết
Hook-Eye ios/os
Android
Window Phone
Xem chi tiết Banner: 300x670px
Định dạng: jpg,gif,png
Dung lượng: tối đa 80kb
Xem chi tiết
In-page
Fullscreen
ios/os
Android
Window Phone
45,000/CPM
5,000/CPC
Banner: 640x1280px, 1280x640px
Định dạng: jpg,gif,png
Dung lượng: tối đa 150kb
Xem chi tiết
Top Banner Tất cả các hệ điều hành 25,000/CPM Banner: 640x320px
Định dạng: jpg,gif,png
Dung lượng: tối đa 80kb
Xem chi tiết
Big Article Tất cả 25,000/CPM Banner: 320x500px
Định dạng: jpg,gif,png
Dung lượng: tối đa 80kb
Xem chi tiết
Gói Click (*) Tất cả 3,000/CPC Banner: 640x1280px
1280x640px, 640x320px,
320x500px. Định dạng: jpg,gif,png
VIP Support

(*) Gói click mua tối thiểu 3 format In-page fullscreen, Top Banner, Big Article.
Lưu ý: Gói mua tối thiểu 1,000 CPM hoặc 2,000 CPC (In-page fullscreen) và 5,000 CPC (Gói click).
Tag Business : Giá = Đơn giá x 1.33.