Chăm sóc Ứng dụng Mobile


FOR ANDROID / iOS PLATFORMS

Gói 03 tháng

Basic 1199 $

Advance 1399 $

Premium 1599 $

Enterprise 1699 $

Phân tích cơ bản / Setup chiến dịch (01 lần)
Phân tích chuyên sâu tổng thể ứng dụng
Số lượng từ khóa tối ưu tìm kiếm 5 10 15 25
Nghiên cứu từ khóa
Nghiên cứu thị trường / Đối thủ
Báo cáo cơ bản ứng dụng
Tối ưu hóa ứng dụng (01 lần)
Tối ưu trên kho ứng dụng
Tối ưu tên ứng dụng
Tối ưu mô tả ứng dụng
Tối ưu Top Keyword về ứng dụng
Tối ưu Giới thiệu Ứng dụng (01 lần)
Hiệu chỉnh Icon ứng dụng
Lựa chọn danh mục phù hợp
Tạo ảnh chụp màn hình ứng dụng
Thiết kế Video giới thiệu ứng dụng
Giới hạn quốc gia hiển thị ứng dụng
Tối ưu hóa Đánh giá & Bình chọn (1 năm)
Đánh giá ứng dụng trên Website (10) (25)
Tăng lượt bình chọn 5* trên kho ứng dụng (5) (20) (40)
Chiến lượt Digital Marketing quảng bá ứng dụng (Hàng tháng)
Bài báo PR về ứng dụng trên các báo điẹn tử (1) (1) (2)
Viết Blogs giới thiệu ứng dụng (1) (2) (3) (5)
Tối ưu Off App (Hàng tháng)
Thông báo những phiên bản mới của ựng dụng
Viết Blogs trên các kênh Social
Tạo back-links
Tạo chương trình ưu đãi, khuyến kích tải app
Tối ưu hóa các kênh Mạng Xã hội (hàng tháng)
Cập nhật bài viết về ứng dụng (5) (10) (15) (20)
Tạo Facebook Fanpage (Nếu chưa có)
Đăng bài lên Facebook (5) (10)
Chỉnh sửa và Đăng Video lên Youtube
Báo cáo – Đo lường chuyển đổi – Hàng tháng
Báo cáo các công việc đã làm (Tiến độ)
Thống kê / Báo cáo tỉ lệ tương tác