Dịch vụ Digital Marketing

Trong cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam, Web Media sẽ là nền tảng vững chắc để giúp những doanh nghiệp mới bắt đầu làm Online Marketing hay những Doanh nghiệp muốn làm tổng thể (đa kênh) hoặc muốn xây dựng chiến lược digital marketing dài hạn. Với kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên sâu được tích lũy trong nhiều năm, Web Media tự hào là đơn vị sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tối ưu chuyển đổi hiệu quả nhất.

Gói theo tháng

Starter 9tr9

Basic 14tr9

Pro 19tr9

Advance 24tr9

Đo lường, phân tích hệ thống – Setup Chiến dịch
Phân tích hệ thống / Nghiên cứu chuyên sâu
Số từ – Cụm từ khóa được tối ưu 5-6 8-10 12-15 18-20
Nghiên cứu từ/cụm từ khóa chính
Thống kê từ khóa liên quan
Nghiên cứu đối thủ
Đánh giá toàn bộ hệ thống
Tối ưu hóa OnPage (01 lần)
Tối ưu hóa giao diện Website
Tối ưu thẻ Title, Meta Description, H1-H6, ALT Tags
Tối ưu mật độ từ khóa
Tối ưu cấu trúc link nội bộ site
Chỉnh sửa link lỗi
Cấu trúc hệ thống
Tối ưu cấu trúc URL
Tạo / Tối ưu XML Sitemap
Tạo / Tối ưu Robots.txt
Tạo Blog (Web WordPress)
Tạo Favicon
Tạo / Chỉnh sửa trang 404
Khai báo ngôn ngữ trên Website
Tạo GEO tags
Tạo Tag Schema.org
Tối ưu thời gian tải Web (Desktop / Mobile)
Chỉnh sửa lỗi thu thập dữ liệu của Googlebot
Tối ưu quá trình thu thập dữ liệu của Googlebot
Tối ưu các từ khóa chính tới Landing Page
Tăng tốc độ Index Website
Giao diện Mobile
Tối ưu giao diện Mobile – Tablet
Tối ưu Font chữ – Cỡ chữ
Giao diện theo kích thước của thiết bị
Tối ưu tốc độ tải trang trên Mobile
Một số lựa chọn khác
Công cụ Google Webmaster – Search Console
Bing Webmaster
Yandex Webmaster
Google Analytics
Chiến lược Content Marketing (hàng tháng)
Bài PR đăng lên các báo điện tưử
Các bài Blog giới thiệu về DV / SP
Đăng bài lên các trang mạng xã hội
Tạo Blog trên các diễn đàn
Quản lý các kênh Social Media (Hàng tháng)
Tạo & Quản lý kênh Social
Tối ưu Facebook Fanpage
Post bài, tăng lượng tiếp cận, tương tác
Tối ưu hóa trang Twitter
Đăng Twitter, tăng tiếp cận, tương tác
Tạo trang Google Doanh nghiệp
Google Business Page Maintenance
Google Local Search Optimization
Pinterest Profile Setup (if Not Existed)
Pinning, Interaction & Engagement
Instagram Profile Setup (if Not Existed)
Posting, Interaction & Engagement
YouTube Channel Creation (if Not Existed)
Video Submission (if client provides)
YouTube Video Promotion
Vimeo Channel Creation (if Not Existed)
Video Submission (if client provides)
Vimeo Video Promotion
Báo cáo cập nhật hàng tháng
Thứ hàng từ khóa, tiến độ SEO
Báo cáo tổng quang chiến dịch, Insights tiếp cận