Thiết kế phần mềm quản lý Khách sạn, Resort trực tuyến