info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)


Web Application là những ứng dụng phần mềm chạy được trên trình duyệt web với ưu điểm:

 • Người sử dụng có thể truy cập vào hệ thống mọi lúc, mọi nơi.
 • Cùng một thời điểm, hệ thống có thể phục vụ được rất nhiều người sử dụng.
 • Tích hợp rất tốt với các dịch vụ trực tuyến như email, online payment (thanh toán trực tuyến).
 • Thời gian phát triển ứng dụng nhanh, dễ bảo trì, nâng cấp.

Web Media với đội ngũ giàu kinh nghiệm tự tin mang đến khách hàng các ứng dụng Web (Web Application) cho doanh nghiệp của bạn có mô hình gồm nhiều chi nhánh thì việc triển khai những ứng dụng trên web sẽ nâng cao chất lượng quản lý và giảm thiểu chi phí cho hoạt động kinh doanh:

 • Hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến
 • Thư viện trực tuyến
 • Hệ thống văn bản điện tử
 • Hệ thống trao đổi thông tin
 • Hệ thống quản lý đơn hàng
 • Hệ thống quản lý danh mục khách hàng
 • Hệ thống quản lý thanh toán

Đối tác Web Media