info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)

Google Apps For Business

Sẵn sàng cho doanh nghiệp

Google Apps for Business
with Vault

Với tính năng e-discovery và bảo mật nâng cao

Bắt đầu dùng thử miễn phí

$5/người dùng/tháng
hoặc $50/người dùng/năm
cộng với tiền thuế

Liên hệ: (84-8) 6295 7888

$10/người dùng/tháng
cộng với tiền thuế

Tính năng chính
Bộ nhớ Gmail và Drive kèm theo (bạn cần thêm bộ nhớ?)
30 GB 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh (Vd: http://mail.domain.com)
kiểm tra kiểm tra
Người dùng không giới hạn
kiểm tra kiểm tra
Trò chuyện qua video, lịch, chỉnh sửa tài liệu và các tính năng khác
kiểm tra kiểm tra
Kiểm soát doanh nghiệp
kiểm tra kiểm tra
Hỗ trợ khách hàng 24/7
kiểm tra kiểm tra
Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
kiểm tra kiểm tra
Lưu trữ dữ liệu quan trọng đối với doanh nghiệp
kiểm tra
Tìm kiếm dữ liệu để điều tra
kiểm tra
Xuất và khám phá dữ liệu trong toàn công ty
kiểm tra
Bảo mật
Khôi phục từ thảm họa
kiểm tra kiểm tra
Kết nối được mã hóa với SSL được thực thi
kiểm tra kiểm tra
Theo dõi bảo mật thông tin 24/7
kiểm tra kiểm tra
Xác thực 2 bước
kiểm tra kiểm tra
Đăng nhập một lần (SSO)
kiểm tra kiểm tra
Độ dài mật khẩu tùy chỉnh và yêu cầu về độ dài
kiểm tra kiểm tra
Mã hóa email bằng giao thức TLS chuẩn
kiểm tra kiểm tra
Nhắn tin (Gmail, Lịch, Groups)
Giới hạn kích thước tệp đính kèm email
kiểm tra kiểm tra
Hỗ trợ lịch và ứng dụng email gốc dành cho thiết bị di động
kiểm tra kiểm tra
Lọc spam và chặn vi-rút
kiểm tra kiểm tra
Trò chuyện thoại và video
kiểm tra kiểm tra
Truy cập ngoại tuyến hộp thư đến và lịch của bạn
kiểm tra kiểm tra
Chủ đề của hộp thư đến
kiểm tra kiểm tra
Danh sách gửi thư
kiểm tra kiểm tra
Bí danh tên miền
kiểm tra kiểm tra
Bí danh người dùng
kiểm tra kiểm tra
Diễn đàn do người dùng quản lý và danh sách gửi thư
kiểm tra kiểm tra
Đồng bộ hóa với Blackberry Enterprise Server
kiểm tra kiểm tra
Google Apps Sync for Microsoft Outlook®
kiểm tra kiểm tra
Hỗ trợ cổng và định tuyến email
kiểm tra kiểm tra
Lọc tùy chỉnh và chính sách nội dung dành cho email
kiểm tra kiểm tra
Chân trang tuân thủ cấu hình quản trị
kiểm tra kiểm tra
Lập lịch biểu cho các tài nguyên trong Lịch Google
kiểm tra kiểm tra
Cộng tác (Drive, Documents, Sites)
Dung lượng lưu trữ trên Google Sites
10 GB/miền + 500 MB/người dùng 10 GB/miền + 500 MB/người dùng
Giới hạn kích thước tệp đính kèm của Sites
50 MB 50 MB
Ứng dụng web di động dành cho Google Drive
kiểm tra kiểm tra
Google Apps Script
kiểm tra kiểm tra
Truy cập ngoại tuyến Drive
kiểm tra kiểm tra
Mua thêm bộ nhớ Gmail và Drive
kiểm tra kiểm tra
Bộ nhớ Drive bổ sung (mỗi tháng)
20 GB
$4/người dùng $4/người dùng
50 GB
$7,5/người dùng $7,5/người dùng
200 GB
$17,5/người dùng $17,5/người dùng
400 GB
$35/người dùng $35/người dùng
1 TB
$89/người dùng $89/người dùng
2 TB
$179/người dùng $179/người dùng
4 TB
$358/người dùng $358/người dùng
8 TB
$716/người dùng $716/người dùng
16 TB
$1.430/người dùng $1.430/người dùng
Quản lý
URL tùy chỉnh
kiểm tra kiểm tra
Biểu trưng tùy chỉnh
kiểm tra kiểm tra
Địa chỉ liên hệ được chia sẻ trên miền (địa chỉ chung)
kiểm tra kiểm tra
Tùy chọn tắt tính năng thử nghiệm
kiểm tra kiểm tra
API cấp phép nhóm và người dùng
kiểm tra kiểm tra
Truy cập các ứng dụng khác của Google
kiểm tra kiểm tra
Tùy chọn tắt ứng dụng khách đồng bộ hóa Drive
kiểm tra kiểm tra
Gmail Labs
kiểm tra kiểm tra
Tùy chọn tắt Gmail labs
kiểm tra kiểm tra
Tùy chọn tắt truy cập ngoại tuyến đối với miền
kiểm tra kiểm tra
Cấp phép tự động từ hệ thống LDAP
kiểm tra kiểm tra
Địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ
kiểm tra kiểm tra
Đồng bộ hóa thư mục với các hệ thống LDAP
kiểm tra kiểm tra
Công cụ di chuyển email và API
kiểm tra kiểm tra
Google Apps Vault
Lưu trữ giúp bảo toàn thư
kiểm tra
Tìm kiếm quản trị trên tất cả thư trong kho lưu trữ
kiểm tra
Xuất thư sang định dạng MBOX
kiểm tra
Nhật ký kiểm tra hoạt động và quyền truy cập kho lưu trữ
kiểm tra
Khôi phục tin nhắn do người dùng vô tình xóa (trong thời gian lưu trữ)
kiểm tra
Bắt đầu dùng thử miễn phí Liên hệ: (84-8) 6295 7888

Quý khách có nhu cầu sử dụng Google Apps? Vui lòng Liên Hệ

Đối tác Web Media