info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)

Google Apps For Business

Sẵn sàng cho doanh nghiệp

Google Apps for Business
with Vault

Với tính năng e-discovery và bảo mật nâng cao

Bắt đầu dùng thử miễn phí

$5/người dùng/tháng
hoặc $50/người dùng/năm
cộng với tiền thuế

Liên hệ: (84-8) 6295 7888

$10/người dùng/tháng
cộng với tiền thuế

Tính năng chính
Bộ nhớ Gmail và Drive kèm theo (bạn cần thêm bộ nhớ?)
30 GB 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh (Vd: http://mail.domain.com)
\"kiểm \"kiểm
Người dùng không giới hạn
\"kiểm \"kiểm
Trò chuyện qua video, lịch, chỉnh sửa tài liệu và các tính năng khác
\"kiểm \"kiểm
Kiểm soát doanh nghiệp
\"kiểm \"kiểm
Hỗ trợ khách hàng 24/7
\"kiểm \"kiểm
Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
\"kiểm \"kiểm
Lưu trữ dữ liệu quan trọng đối với doanh nghiệp
\"kiểm
Tìm kiếm dữ liệu để điều tra
\"kiểm
Xuất và khám phá dữ liệu trong toàn công ty
\"kiểm
Bảo mật
Khôi phục từ thảm họa
\"kiểm \"kiểm
Kết nối được mã hóa với SSL được thực thi
\"kiểm \"kiểm
Theo dõi bảo mật thông tin 24/7
\"kiểm \"kiểm
Xác thực 2 bước
\"kiểm \"kiểm
Đăng nhập một lần (SSO)
\"kiểm \"kiểm
Độ dài mật khẩu tùy chỉnh và yêu cầu về độ dài
\"kiểm \"kiểm
Mã hóa email bằng giao thức TLS chuẩn
\"kiểm \"kiểm
Nhắn tin (Gmail, Lịch, Groups)
Giới hạn kích thước tệp đính kèm email
\"kiểm \"kiểm
Hỗ trợ lịch và ứng dụng email gốc dành cho thiết bị di động
\"kiểm \"kiểm
Lọc spam và chặn vi-rút
\"kiểm \"kiểm
Trò chuyện thoại và video
\"kiểm \"kiểm
Truy cập ngoại tuyến hộp thư đến và lịch của bạn
\"kiểm \"kiểm
Chủ đề của hộp thư đến
\"kiểm \"kiểm
Danh sách gửi thư
\"kiểm \"kiểm
Bí danh tên miền
\"kiểm \"kiểm
Bí danh người dùng
\"kiểm \"kiểm
Diễn đàn do người dùng quản lý và danh sách gửi thư
\"kiểm \"kiểm
Đồng bộ hóa với Blackberry Enterprise Server
\"kiểm \"kiểm
Google Apps Sync for Microsoft Outlook®
\"kiểm \"kiểm
Hỗ trợ cổng và định tuyến email
\"kiểm \"kiểm
Lọc tùy chỉnh và chính sách nội dung dành cho email
\"kiểm \"kiểm
Chân trang tuân thủ cấu hình quản trị
\"kiểm \"kiểm
Lập lịch biểu cho các tài nguyên trong Lịch Google
\"kiểm \"kiểm
Cộng tác (Drive, Documents, Sites)
Dung lượng lưu trữ trên Google Sites
10 GB/miền + 500 MB/người dùng 10 GB/miền + 500 MB/người dùng
Giới hạn kích thước tệp đính kèm của Sites
50 MB 50 MB
Ứng dụng web di động dành cho Google Drive
\"kiểm \"kiểm
Google Apps Script
\"kiểm \"kiểm
Truy cập ngoại tuyến Drive
\"kiểm \"kiểm
Mua thêm bộ nhớ Gmail và Drive
\"kiểm \"kiểm
Bộ nhớ Drive bổ sung (mỗi tháng)
20 GB
$4/người dùng $4/người dùng
50 GB
$7,5/người dùng $7,5/người dùng
200 GB
$17,5/người dùng $17,5/người dùng
400 GB
$35/người dùng $35/người dùng
1 TB
$89/người dùng $89/người dùng
2 TB
$179/người dùng $179/người dùng
4 TB
$358/người dùng $358/người dùng
8 TB
$716/người dùng $716/người dùng
16 TB
$1.430/người dùng $1.430/người dùng
Quản lý
URL tùy chỉnh
\"kiểm \"kiểm
Biểu trưng tùy chỉnh
\"kiểm \"kiểm
Địa chỉ liên hệ được chia sẻ trên miền (địa chỉ chung)
\"kiểm \"kiểm
Tùy chọn tắt tính năng thử nghiệm
\"kiểm \"kiểm
API cấp phép nhóm và người dùng
\"kiểm \"kiểm
Truy cập các ứng dụng khác của Google
\"kiểm \"kiểm
Tùy chọn tắt ứng dụng khách đồng bộ hóa Drive
\"kiểm \"kiểm
Gmail Labs
\"kiểm \"kiểm
Tùy chọn tắt Gmail labs
\"kiểm \"kiểm
Tùy chọn tắt truy cập ngoại tuyến đối với miền
\"kiểm \"kiểm
Cấp phép tự động từ hệ thống LDAP
\"kiểm \"kiểm
Địa chỉ liên hệ bên ngoài được chia sẻ
\"kiểm \"kiểm
Đồng bộ hóa thư mục với các hệ thống LDAP
\"kiểm \"kiểm
Công cụ di chuyển email và API
\"kiểm \"kiểm
Google Apps Vault
Lưu trữ giúp bảo toàn thư
\"kiểm
Tìm kiếm quản trị trên tất cả thư trong kho lưu trữ
\"kiểm
Xuất thư sang định dạng MBOX
\"kiểm
Nhật ký kiểm tra hoạt động và quyền truy cập kho lưu trữ
\"kiểm
Khôi phục tin nhắn do người dùng vô tình xóa (trong thời gian lưu trữ)
\"kiểm
Bắt đầu dùng thử miễn phí Liên hệ: (84-8) 6295 7888

Quý khách có nhu cầu sử dụng Google Apps? Vui lòng Liên Hệ

Đối tác Web Media