Bảo trì nâng cao Web WordPress

Bảo trì – Nâng cấp Theme WordPress

Cài đặt, thay đổi hoặc cập nhật theme WordPress. Tạo và kích hoạt Child theme. Chỉnh sửa nâng cao theme,…

Tùy chỉnh – Tối ưu hệ thống

Cài đặt hệ thống Bình luận, những Plugin cần thiết, phù hợp với Theme,.. Kích hoạt Error Logs, Tùy chỉnh Cache, .htaccess, robot.txt, php.ini,…

Tối ưu Database WordPress

Tối ưu đường dẫn tĩnh URL, Cơ sở dữ liệu, trường dữ liệu. Sửa lỗi kết nối Strings. Sao lưu / Phục hồi Database,…

Kiểm tra Google Index

Kiểm tra Google Index, đánh giá URL, Tittle, Description, Sitemap, robot.text,… Cải thiện tốc độ tải trang, Load Plugins, Scripts,..

Tối ưu WordPress Nâng cao

Tối ưu hình ảnh, tăng tốc độ load. Thêm Favicon định dạng chuẩn. Kiểm tra link, điều hướng 301. Chặn bình luận Spam. Tạo Preloader / Limit Login,…

WordPress CORE

Nâng cấp hệ thống Phiên bản WordPress mới nhất, đảm bảo tương thích với hệ thống hiện tại. Chỉnh sửa các Lỗi 500, 503, 401,…

Bạn đang cần BẢO TRÌ Hệ thống Website trên nền tảng WordPress? Hãy gọi ngay Hotline: 09 6883 6883 để được tư vấn và triển khai.