info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)
 • Được trang bị sẵn server , , và danh tiếng hàng đầu thế giới
 • RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0,1,10 (Linux)
 • Cổng trong nước và quốc tế max 100Mbps
 • Miễn phí công cụ quản lý hosting Control panel Plesk for Windows & Kloxo for Linux
 • Toàn quyền (Full root access+ hardware) quản trị Server thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH.
 • Chủ động khởi động server trực tuyến thông qua website/sms miễn phí (không phải gọi điện nhờ reboot – chức năng lần đầu tiên có mặt tại VN)

Thuê Server riêng 1

1,000,000 VND x 12 Tháng
 • E5300
 • Intel® Pentium® E5300 2.60GHz 2M Cache
 • HDD: 160GB SATA
 • Bandwidth: 500GB/month
 • RAM: 2GB
 • IP: 1
 • Free Online Reboot
 • 800.000 setup
 • 0.000.000đ x 01 tháng
 • 0.000.000đ x 03 tháng
 • 1.100.000đ x 06 tháng
 • 0.000.000đ x 12 tháng

Đặt hàng
Best Seller

Thuê Server riêng 2

1,250,000 VND x 12 Tháng
 • E5400
 • Intel® Pentium® E5400 2.70GHz 2M Cache
 • HDD: 250GB SATA
 • Bandwidth: 1000GB/month
 • RAM: 4GB
 • IP: 1
 • Free Online Reboot
 • 800.000 setup
 • 0.000.000đ x 01 tháng
 • 0.000.000đ x 03 tháng
 • 1.299.000đ x 06 tháng
 • 0.000.000đ x 12 tháng

Đặt hàng

Thuê Server riêng 3

1,450,000 VND x 24 Tháng
 • E7500
 • Intel® Core™2 Duo E7500 2.93GHz 3M Cache
 • HDD: 500GB SATA
 • Bandwidth: Unlimited
 • RAM: 4GB
 • IP: 1
 • Free Online Reboot
 • Phí khởi tạo: Free
 • 2.300.000đ x 01 tháng
 • 2.000.000đ x 03 tháng
 • 1.700.000đ x 06 tháng
 • 1.600.000đ x 12 tháng

Đặt hàng

Thuê Server riêng 4

1,700,000 VND x 12 Tháng
 • X3440
 • Intel® Xeon® Quad-Core X3440 2.53Ghz 8M Cache
 • HDD: 250GB SATA
 • Bandwidth: Unlimited
 • RAM: 4GB
 • IP: 1
 • Free Online Reboot
 • Phí khởi tạo: Free
 • 3.000.000đ x 01 tháng
 • 2.000.000đ x 03 tháng
 • 1.850.000đ x 06 tháng
 • 0.000.000đ x 12 tháng

Đặt hàng
Best Seller

Thuê Server riêng 5

1,450,000 VND x 12 Tháng
 • E5405
 • Intel® Xeon® Quad core E5405 – 2.00Ghz 12MB Cache
 • HDD: 250GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • RAM: 4GB
 • IP: 1
 • Free Online Reboot
 • Phí khởi tạo: Free
 • 2.300.000đ x 01 tháng
 • 2.000.000đ x 03 tháng
 • 1.700.000đ x 06 tháng
 • 1.600.000đ x 12 tháng

Đặt hàng

Thuê Server riêng 6

1,754,060 VND x 12 Tháng
 • E3-1220
 • Intel® Xeon® Sandy Bridge Quad-Core E3-1220 3.10GHz 8MB Cache
 • HDD: 250GB SATA
 • Bandwidth: Unlimited
 • RAM: 4GB
 • IP: 1
 • Free Online Reboot
 • Phí khởi tạo: Free
 • 2.618.000đ x 01 tháng
 • 2.356.000đ x 03 tháng
 • 2.094.000đ x 06 tháng
 • 1.990.000đ x 12 tháng

Đặt hàng

Đối tác Web Media