info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)
 • Dịch vụ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có máy chủ cần thuê chỗ đặt.
 • Máy chủ được đặt tại SuperData – Data Center riêng của WebMedia sức chứa trên 1000 Server
 • Công cụ theo dõi traffic server.
 • KVM & Chủ động khởi động server trực tuyến Web/SMS.
 • Ra vào DataCenter, Hỗ trợ kỹ thuật : 24/7/365.
 • Cảnh báo lỗi server / tình hình sử dụng server qua Email tự động.

Thuê chỗ đặt Server 1

1,000,000 VND x 12 Tháng
 • Network: Super Data
 • Không gian rack: 1U (4 cm)
 • Số CPU tối đa: 1
 • Công xuất nguồn: 260W
 • UPS/Máy điện dự phòng: Có
 • Điều hoà nhiệt độ: Có
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Cổng quốc tế: 1 Mbps
 • Cổng trong nước: 100Mbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: 1.000 GB
 • 1.300.000đ x 01 tháng
 • 1.100.000đ x 03 tháng
 • 1.050.000đ x 06 tháng
 • 1.000.000đ x 12 tháng
 • Phí lắp đặt
  500.000đ khi đăng ký 1 tháng.
  Miễn phí khi đăng ký từ 3 tháng trở lên

Đặt hàng

Thuê chỗ đặt Server 2

1,200,000 VND x 12 Tháng
 • Network: Super Data
 • Không gian rack: 2U (8 cm)
 • Số CPU tối đa: 2
 • Công xuất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng: Có
 • Điều hoà nhiệt độ: Có
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Cổng quốc tế: 2 Mbps
 • Cổng trong nước: 100Mbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: 1.500 GB
 • 1.600.000đ x 01 tháng
 • 1.400.000đ x 03 tháng
 • 1.300.000đ x 06 tháng
 • 1.200.000đ x 12 tháng
 • Phí lắp đặt
  500.000đ khi đăng ký 1 tháng.
  Miễn phí khi đăng ký từ 3 tháng trở lên

Đặt hàng
Best Seller

Thuê chỗ đặt Server 3

2,300,000 VND x 12 Tháng
 • Network: Super Data/VDC
 • Không gian rack: 1U (4 cm)
 • Số CPU tối đa: 2
 • Công xuất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng: Có
 • Điều hoà nhiệt độ: Có
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Cổng quốc tế: 10 Mbps
 • Cổng trong nước: 100Mbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: Unlimited
 • 2.700.000đ x 01 tháng
 • 2.500.000đ x 03 tháng
 • 2.400.000đ x 06 tháng
 • 2.300.000đ x 12 tháng
 • Phí lắp đặt
  500.000đ khi đăng ký 1 tháng.
  Miễn phí khi đăng ký từ 3 tháng trở lên

Đặt hàng

Thuê chỗ đặt Server 4

2,700,000 VND x 12 Tháng
 • Network: Super Data/VDC
 • Không gian rack: 1U (4 cm)
 • Số CPU tối đa: 2
 • Công xuất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng: Có
 • Điều hoà nhiệt độ: Có
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Cổng quốc tế: 100 Mbps
 • Cổng trong nước: 100Mbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: Unlimited
 • 3.200.000đ x 01 tháng
 • 3.000.000đ x 03 tháng
 • 2.900.000đ x 06 tháng
 • 2.700.000đ x 12 tháng
 • Phí lắp đặt
  500.000đ khi đăng ký 1 tháng.
  Miễn phí khi đăng ký từ 3 tháng trở lên

Đặt hàng
Best Seller

Đối tác Web Media