info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)

Quản trị máy chủ – Part

880,000 VND/Tháng

Đặt hàng

 • – Cài đặt và cấu hình toàn bộ Sever hoàn tất các services: APACHE, FTP, MYSQL, DNS, POP3, SMTP, ngôn ngữ PHP, CGI, PERL, ZEND OPTIMIZER.
 • – Cài đặt Control Panel. Hướng dẫn các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel.
 • – Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security
 • – Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ROOT và không được phép truy xuất trái phép vào server của khách hàng nếu không có yêu cầu qua Support System hoặc Hotline
 • – Monitor thường xuyên các services (Web, Mail,…) và thông báo khách hàng.
 • – Khắc phục sự cố (hệ thống overload, ddos attacking, hacking, service unavailable, …) khi có yêu cầu của khách hàng.
 • Support 24/7, Hotline: 0984 737 787 (Mr. Duy)

Quản trị máy chủ – Full

1,800,000 VND/Tháng

Đặt hàng

 • – Cài đặt và cấu hình toàn bộ Sever hoàn tất các services: APACHE, FTP, MYSQL, DNS, POP3, SMTP, ngôn ngữ PHP, CGI, PERL, ZEND OPTIMIZER.
 • – Cài đặt Control Panel. Hướng dẫn các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel.
 • – Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security
 • – Monitor thường xuyên các services (Web, Mail,…) và khắc phục sự cố (hệ thống overload, ddos attacking, hacking, service unavailable, …) ngay lập tức.
 • – Sau lưu dữ liệu đình kỳ 1 tuần / 1 lần
 • Support 24/7, Hotline: 0984 737 787 (Mr. Duy)

Đối tác Web Media