info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)
  • Giải pháp backup online dành cho tất cả các dịch vụ : Email, Hosting, Dedicate Server, VPS.
  • Dữ liệu sẽ tự động được sao lưu dự phòng an toàn khác trên một máy chủ chuyên dụng backup khác, điều này giúp quý khách giảm thiểu các rủi ro về dữ liệu.
  • Quá trình backup 100% dữ liệu sẽ thực hiện online và không làm gián đoạn hoạt động của dịch vụ.
  • Ngoài ra, quý khách cũng có thể yêu cầu Web Media download dữ liệu của toàn bộ website của quý khách ngay tại thời điểm bất kỳ, ghi ra DVD và bàn giao.
Dịch vụ Backup Biểu phí duy trì
(VNĐ/tháng)
Đặt mua Ghi chú
WEB HOSTING
Hosting Cá nhân
Hàng tuần 90.000 Đặt hàng
Hàng ngày 540.000 Đặt hàng
Hosting Bán Chuyên Nghiệp
Hàng tuần 180.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.062.000 Đặt hàng
Hosting Bán Chuyên Nghiệp ++
Hàng tuần 270.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.242.000 Đặt hàng
Hosting Chuyên Nghiệp
Hàng tuần 360.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.422.000 Đặt hàng
Hosting Doanh Nghiệp
Hàng tuần 450.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.602.000 Đặt hàng
Hosting TM Điện Tử
Hàng tuần 540.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
HOSTING PRO
Hosting Pro 1
Hàng tuần 270.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.422.000 Đặt hàng
Hosting Pro 2
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
Hosting Pro 3
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
Hosting Pro 4
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
Hosting Pro 5
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
SERVER
Email Server
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
Share Server
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
VPS
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
Dedicated Server cho mỗi HDD <250G
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
KHÁC
Giga Host
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
Storage Host
Hàng tuần 882.000 Đặt hàng
Hàng ngày 1.782.000 Đặt hàng
Yêu cầu ghi dữ liệu ra DVD 180.000/1GB Đặt hàng


Chú thích Mô tả

Sao lưu dữ liệu tự động hàng tuần / Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 lần liên tiếp

Sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày / Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 lần liên tiếp

Đối tác Web Media