info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)

Wordpress Hosting 1

36,000 VND/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 300 MB
 • Băng thông/ Tháng: 5 GB
 • FTP Account: 0
 • MySQL: 0
 • Addon domain: 0
 • Subdomain: 3
 • Alias/Park Domain: 3
 • Email POP3/webmail: 10

Đặt hàng

Wordpress Hosting 2

63,000 VND/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 600 MB
 • Băng thông/ Tháng: 10 GB
 • FTP Account: 1
 • MySQL: 1
 • Addon domain: 0
 • Subdomain: 5
 • Alias/Park Domain: 5
 • Email POP3/webmail: 15

Đặt hàng
Best Seller

Wordpress Hosting 3

90,000 VND/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 800 MB
 • Băng thông/ Tháng: 15 GB
 • FTP Account: 2
 • MySQL: 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: 15
 • Alias/Park Domain: 15
 • Email POP3/webmail: 25

Đặt hàng

Wordpress Hosting 4

135,000 VND/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 1.1 GB
 • Băng thông/ Tháng: 20 GB
 • FTP Account: 4
 • MySQL: 4
 • Addon domain: 3
 • Subdomain: 20
 • Alias/Park Domain: 20
 • Email POP3/webmail: 40

Đặt hàng
Best Seller

Wordpress Hosting 5

160,000 VND/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 1.5 GB
 • Băng thông/ Tháng: 30 GB
 • FTP Account: 5
 • MySQL: 5
 • Addon domain: 4
 • Subdomain: 25
 • Alias/Park Domain: 25
 • Email POP3/webmail: 50

Đặt hàng

Wordpress Hosting 6

210,000 VND/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 2 GB
 • Băng thông/ Tháng: 50 GB
 • FTP Account: 7
 • MySQL: 7
 • Addon domain: 6
 • Subdomain: 35
 • Alias/Park Domain: 35
 • Email POP3/webmail: 70

Đặt hàng

Đối tác Web Media