Máy chủ ảo Cloud VPS

Bảng giá

Đăng ký ngay để trải nghiệm hoặc tùy biến cấu hình dịch vụ bạn muốn.
* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT


Gói dịch vụ tiêu chuẩn

vCPU RAM Lưu trữ Băng thông Lưu lượng chuyển tải IP Phí duy trì (VNĐ)
Tiny 1 vCPU 1 GB 20 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  150.000/Tháng Đăng ký

Tiny SSD 1 vCPU 1 GB 20 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  200.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 1 2 vCPU 1 GB 20 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  275.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 1 SSD 2 vCPU 1 GB 20 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  350.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 2 2 vCPU 2 GB 40 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  450.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 2 SSD 2 vCPU 2 GB 40 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  550.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 4 4 vCPU 4 GB 80 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  900.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 4 SSD 4 vCPU 4 GB 80 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  1.100.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 6 6 vCPU 6 GB 100 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  1.350.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 6 SSD 6 vCPU 6 GB 100 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  1.650.000/Tháng Đăng ký

Cloud Server 8 8 vCPU 8 GB 150 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  1.800.000/Tháng Đăng ký
Cloud Server 8 SSD 8 vCPU 8 GB 150 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  2.200.000/Tháng Đăng ký


Gói dịch vụ hiệu năng cao


vCPU RAM Lưu trữ Băng thông Lưu lượng chuyển tải IP Phí duy trì (VNĐ)
High Memory 8 2 vCPU 8 GB 100 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  1.100.000/Tháng Đăng ký
High Memory 8x 4 vCPU 8 GB 100 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  1.250.000/Tháng Đăng ký
High Memory 8 SSD 2 vCPU 8 GB 100 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  1.400.000/Tháng Đăng ký
High Memory 8x SSD 4 vCPU 8 GB 100 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  1.600.000/Tháng Đăng ký
High Memory 16 4 vCPU 16 GB 150 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  2.200.000/Tháng Đăng ký
High Memory 16x 8 vCPU 16 GB 150 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  2.500.000/Tháng Đăng ký
High Memory 16 SSD 4 vCPU 16 GB 150 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  2.800.000/Tháng Đăng ký
High Memory 16x SSD 8 vCPU 16 GB 150 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  3.200.000/Tháng Đăng ký
High Memory 32 8 vCPU 32 GB 300 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  4.400.000/Tháng Đăng ký
High Memory 32x 16 vCPU 32 GB 300 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  5.000.000/Tháng Đăng ký
High Memory 32 SSD 8 vCPU 32 GB 300 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  5.600.000/Tháng Đăng ký
High Memory 32x SSD 16 vCPU 32 GB 300 GB Unlimited 100 Mbps 1 Địa chỉ  6.400.000/Tháng Đăng ký