info@webmedia.com.vn Điện thoại: (84-28) 6295 7888 Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)

Các gói Hosting Magento được đặt riêng trên một server mạnh với cấu hình phù hợp để chạy Magento
Số lượng website trên mỗi server Magento được quy định ở mức thấp hơn để đáp ứng nhu cầu về băng thông, tài nguyên máy chủ của những website thương mại điện tử

 • Dual Intel Xeon Quad-core trở lên
 • 8GB RAM trở lên
 • Các bản mới nhất của PHP 4 & PHP 5 (hỗ trợ Zend Optimizer, cURL, GD)
 • Bản mới nhất của MySQL 5.x
 • Hỗ trợ Perl, ImageMagick, NetPBM Library
 • Hỗ trợ SSL (Secure Socket Layer)
 • Hỗ trợ Microsoft Frontpage

Magento Hosting 1

288,000 VND x 24 Tháng
 • 1000 MB + lưu trữ
 • 30 GB chuyển dữ liệu
 • 256 MB RAM
 • 10% CPU
 • Hỗ trợ 1 tên miền
 • Hỗ trợ CGI, Perl, PHP, MySQL
 • Unlimit Account email, Sub Domain, FTP, MySQL
 • Miễn phí Cpanel + (demo)
 • Server đặt tại Việt Nam hoặc USA
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • 300.000đ x 01 tháng
 • 300.000đ x 03 tháng
 • 282.000đ x 06 tháng
 • 264.000đ x 12 tháng
 • 228.000 x 24 tháng

Đặt hàng

Magento Hosting 2

380,000 VND x 24 Tháng
 • 2000 MB + lưu trữ
 • 80 GB chuyển dữ liệu
 • 512 MB RAM
 • 25% CPU
 • Hỗ trợ 1 tên miền
 • Hỗ trợ CGI, Perl, PHP, MySQL
 • Unlimit Account email, Sub Domain, FTP, MySQL
 • Miễn phí Cpanel + (demo)
 • Server đặt tại Việt Nam hoặc USA
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • 500.000đ x 01 tháng
 • 500.000đ x 03 tháng
 • 470.000đ x 06 tháng
 • 440.000đ x 12 tháng
 • 380.000 x 24 tháng

Đặt hàng
Best Seller

Magento Hosting 3

648,000 VND x 24 Tháng
 • 5000 MB + lưu trữ
 • 200 GB chuyển dữ liệu
 • 1024 MB RAM
 • 50% CPU
 • Hỗ trợ 1 tên miền
 • Hỗ trợ CGI, Perl, PHP, MySQL
 • Unlimit Account email, Sub Domain, FTP, MySQL
 • Miễn phí Cpanel + (demo)
 • Server đặt tại Việt Nam hoặc USA
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • 900.000đ x 01 tháng
 • 900.000đ x 03 tháng
 • 846.000đ x 06 tháng
 • 792.000đ x 12 tháng
 • 684.000 x 24 tháng

Đặt hàng

Đối tác Web Media