Đăng ký tên miền quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.biz | .com | .net | .us Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 244.000 VNĐ / năm
.info | .org Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 258.000 VNĐ / năm
.co.uk | .eu | .name Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 265.000 VNĐ / năm
.pw Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 323.000 VNĐ / năm
.pro | .tel Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 366.000 VNĐ / năm
.asia Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 392.000 VNĐ / năm
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co |  Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 452.000 VNĐ / năm
.de Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 526.000 VNĐ / năm
.bz | .me | .tv | .ws Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 666.000 VNĐ / năm
.cc Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 697.000 VNĐ / năm
.co Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 759.000 VNĐ / năm
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 968.000 VNĐ / năm
.jp Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 2.279.000 VNĐ / năm
.xxx Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 2.494.000 VNĐ / năm

Các dịch vụ đi kèm dành cho tên miền quốc tế

Tên dịch vụ Phí setup (VNĐ) Phí duy trì (VNĐ) Thông tin
Đăng ký DNS riêng Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam Ví dụ:
+ ns1.tenmiencuaban.com
+ ns2.tenmiencuaban.com
Đổi IP cho cặp DNS Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam
Bảo mật thông tin tên miền Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 84.000 Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois
Khóa tên miền Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer